Mektûbât-ı Rabbânî Tercümesi (Geniş İzahlı ve Kırık Manalı)

Mektûbât-ı Rabbânî Tercümesi (Geniş İzahlı ve Kırık Manalı)

  • 0,00 TL

İmam-ı Rabbânî (kuddise sirruhû) hazretlerinin kadîm eseri “Mektûbât”, Hüsameddin VANLIOĞLU başkalığında, Fatih KALENDER, Abdullah HİÇDÖNMEZ, Emin Ali YÜKSEL ve Osman ŞANGAR hoca efendilerden oluşan İsmailağa Te’lîf Kurulu tarafından tercüme edilerek okuyucuların hizmetine sunulmuştur.


İmâm-ı Rabbânî’nin (kuddise sirruhû) en geniş hacimli olan ve inciden daha değerli marifetleri barındıran üç ciltlik eseri Mektûbât, Ehl-i Sünnet inancının vazgeçilmez sabiteleri ekseninde kelâmî, fıkhî ve tasavvufî çok önemli bilgiler içermektedir.


İmam-ı Rabbânî (kuddise sirruhû) mektuplarında yer yer sorulan sorulara cevap vermiş, bazen gördüğü bir hatayı ikaz etmiş, kimi zaman da İslâm’ın o dönemde bulunduğu durum hakkında müslümanları uyarıcı ve bilgilendirici bir dil kullanmıştır. Dolayısıyla asırlardır başta mutasavvıflar olmak üzere kelâmcılar, fıkıhçılar, hatta tarihçiler bu eserden istifade etmişlerdir. Muhterem üstadımız Hacı Mahmud Efendi (kuddise sirruhû) Mektûbât’ın her âlime gerekli olduğu konusunda şöyle buyurmuştur: “Mektubatsız hoca, silahsız askere benzer.”


Eser, İmam-ı Rabbânî’nin (kuddise sirruhû) farklı zamanlarda müridlerine, dostlarına ve yakınlarına yazdığı mektuplar derlenerek oluşturulmuştur. Birinci cilt, on yedi yıl içerisinde yazılmış olan 313 mektubun 1025 (1616) yılında Yâr Muhammed Cedîd Talekânî tarafından derlenmesiyle meydana getirilmiştir. İkinci cilt 1028 (1619) yılında Mevlânâ Muhammed Masum’un (kuddise sirruhû) emriyle Abdülhay Hisârî tarafından Esmâ-i Hüsnâ’ya muvafık olarak 99 mektuptan oluşacak şekilde derlenmiştir. Üçüncü cilt ise 1031 (1622) yılında Berekât-ı Ahmediyye sahibi Muhammed Haşim Kişmî tarafından derlenmiştir. Bu ciltte de 124 mektup bulunmaktadır.


Eser Arapça ve Osmanlıca’ya da kazandırılmıştır. 1302 (1887) yılında Muhammed Murad Kâzânî tarafından iki cilt olarak Arapça’ya çevrilmiştir. Bu tercüme 1316 (1901) yılında Mekke’de basılmış, 1963 yılında da İstanbul’da tıpkıbasımı yapılmıştır. Gulam Mustafa Hân’ın Farsça olarak neşrettiği nüshanın da 1977 yılında İstanbul’da tıpkıbasımı gerçekleştirilmiştir. Eserin Osmanlıca tercümesi Mehmed Emin Tokadî’nin halifelerinden Müstakîmzâde Süleyman Efendi (v. 1202/1788) tarafından gerçekleştirilmiş olup İstanbul’da (1277) basılmıştır.


Mektûbât’ın yayınevimizden yayımlanan tercümesinin, aşağıdaki özellikleri barındırması sebebiyle alanında ilk olma gibi bir vasfı bulundurmaktadır:

1.Tercüme esnasında Arapça metinden olduğu gibi Farsça asıl nüshadan da yararlanılması.
2. Bilinmeyen ıstılahların açıklanması.
3. Mahmud Efendi (kuddise sirruhû) hazretlerimizin sohbetlerinden ve Risâle-i Kudsiyye’den konuya uygun bölümler dercedilmesi.
4. Şerh gerektiren itikadî ve amelî konuların dipnotta ayrıntılı olarak açıklanması.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Benzer Ürünler

Aile İlmihâli

Aile İlmihâli

20,00 TL 36,00 TL

Suâl ve Cevaplı Emsile

Suâl ve Cevaplı Emsile

5,00 TL 8,00 TL

Şî'âya Reddiye

Şî'âya Reddiye

12,00 TL 20,00 TL

Bir İslam Şiarı Sakal

Bir İslam Şiarı Sakal

12,00 TL 20,00 TL

Son Gezdiğiniz Ürünler