Abdest Risâlesi Abdest Risâlesi Abdest Risâlesi Abdest Risâlesi

Abdest Risâlesi

  • Yayınevi: Lalegül Yayıncılık
  • ISBN: 9786059010979
  • Ürün Kodu: lalegul-1604
  • Yazar: Ahmet Mahmut Ünlü
  • Sayfa Sayısı: 288
  • Cilt Tipi: Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi: Şamua
  • Boyut: 13 x 19.5 cm
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 12,50 TL


MUKADDİME (ÖNSÖZ)

Muhterem kardeşlerim!

Bilindigi üzere, insanın ilmihalini öğrenmesi farzdır. Nitekim Enes İbni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen:

 "İlim aramak her müslüman üzerine farzdır."

(İbni Mace, Mukaddime:17 No:224, 1/81, Taberani, el Mucemül Kebir, No:10439, 10/195, Beyhaki, Şu’abu’l-İman, No:1666, 1667, 2/254) hadis-i şerifi de bu manadadır. 

Gerçi hadis-i şerifte: "Tahsili farz olduğu bildirilen ilim"den hangi bilgilerin kastedildiği yolunda müteaddit yorumlar yapılmıştır. Çünkü bu kelime ile bütün ilimlerin kastedilmediği ma’lumdur. 
Zira kişinin her ilim dalına çalışması mümkün değildir. Farz olan bir şeyi yapmamak ise, azabı mucip bir haramdır.
 
Dolayısıyla bu takdirde bütün mü’minler farz olan bir ibadeti terk etmekle haram işlemiş sayılırlar ve bundan, hepsinin azaba müstahak olması gibi bir batıl netice çıkar.
 
Allah-u Te’ala kullarına takatları dışında bir teklif (güçlerinin yetmeyeceği bir yükümlülük) vermediğine göre, bu manada ilim arama sorumluluğunu kullarına yüklemediği anlaşılıyor. Bu sebeple İslam alimleri, buradaki ilimle ne kastedildiği hususunda çeşitli yorumlarda bulunmuşlardır. Sindi (Rahimetullah) bu yorumları şöyle naklediyor: 
Abdullah ibni Mübarek (Radıyallahu anh) dan bu hadisin açıklamasını istediklerinde: "Hadisin manası halkın sandığı gibi değildir. Maksat şudur: Kişinin dini bir mesele hakkında müşkilatı olduğu zaman bunu halletmek için soruşturması ve öğrenmesi farzdır" demiştir. Beyzavi (Rahimetullah) da: "Buradaki ilimden murad, kainatın yaratıcısını tanımak, onun birliğini ve Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in peygamberliğini bilmek ve namazın nasıl ve ne gibi hükümler çerçevesinde kılınacağına dair bilgilerdir" demiştir.

Sevri (Rahimetullah) ise: "Bu ilimden maksat; bilmemesi halinde kulun mazur sayılmadığı bilgilerdir" demiştir. Beyhaki (Rahimetullah) da: "Ergenlik çağına varıp akıllı olan kişinin normal olarak bilmesi beklenen ve bilmemesi düşünülemeyen genel dini bilgiler burada kastedilmiş olabilir.
 
Yahut faydalı olan ve ihtiyaç duyulan ilimlerin hepsi kastedilebilir. Her ilim dalında ihtiyacı karşılayabilecek bir cemaat temini ve farz-ı kifayenin ifasının sağlanması sorumluluğu bu hadiste bütün Müslümanlara veriliyor. Herkes bu mesuliyet altındadır. Ancak işaret edilen toplum yetiştirilip hizmetlerin ifası sağlanınca diğerlerinden farziyet ve sorumluluk kalkmış olur" demiştir. Bazı alimler: "Helal rızık talebi herkese farz olduğu için helal ve haramı öğrenmek burada farz kılınmış," diye yorumlarken, bir kısmı da burada "Akaid" (inanç) ilminin murat olduğunu söylemiştir. Ali el-Kari (Rahimetullah)ın beyanına göre, şarihler, bu ilimden maksadın, "Herkesin mutlaka öğrenmesi gereken itikat ilmiyle, abdest ve namazla ilgili ilmihal bilgisi" olduğunu söylemişlerdir. Çünkü bunları öğrenmek, farz-ı ayın (büluğa ermiş her erkek ve kadına istisnasız farz)dır. İctihat ve fetva mertebesine ulaşmak ise farz-ı kifayedir, dolayısıyla bazılarının o mertebeye ulaşmasıyla farziyet diğerlerinden düşer.
 
İmam-ı Sühreverdi (Kuddise Sırruhu) nun beyanına göre, bu ilimden maksat, "İhlas ilmi" dir ki bu, nefisten gelecek afetleri ve amelleri bozacak şeyleri bilmekten ibarettir, zira ihlas (amelleri sırf Allah için yapmak), emrolunan bir şey olduğuna göre onun yolunu öğrenmek te ayrıca farzdır. Bu izahlar arasında en benimsenecek görüş, farz olan bu ilimden, İslam’ın beş şartını öğrenme manasının kastedilmiş olmasıdır. Tabii ki namaz ve oruç, zengin-fakir demeden herkesi ilgilendirdiği için onlar hakkındaki hükümleri bilmek her Müslümana farzdır.

Hac ve zekatın farziyetinde ise, zengin olmak, sağlıklı olmak ve yol güvencesi bulunmak gibi birtakım şartlar mevcut olduğundan, bu şartları haiz olan kimselerin bunlarla ilgili hükümleri de öğrenmeleri farzdır. Aynca ticaret yapmak isteyenin de o işe başlamadan evvel alışverişle ilgili meseleleri öğrenmesi, yine böylece evlenecek kimsenin, nikahla ilgili meseleleri bilmesi farz olur. Tabii ki farzlar da yerine göre değişir, zira amelden evvel ilim farz olduğu gibi, ilim ve amelin içinde de ihlaslı olmak farzdır, amelden sonra da korku ve ümit arasında olmak farzdır. (Ali el-Kari, Mirkatü’l-mefatih, 1/477) Bu izahlardan anlaşıldığı üzere, itikattan soma tahsili farz olan en mühim ilim, İslam’ın beş şartı olup, onların en önemlisi namaz olduğuna göre, namazın anahtarı da temizlik olduğundan biz bu risaleyi bu konuya ayırmayı münasip gördük. Risalemiz başlıca beş bölümden ibarettir ki, bunlar da "Taharet, Abdest, Gusül, Teyemmüm ve Kadın halleri" dir. Allah-u Te’ala’dan niyazımız, okuyan herkesi amele muvaffak kılmasıdır. Amin!..

Ahmet Mahmut ÜNLÜ (Cübbeli Ahmet Hoca)

Özellikler
Yazar Ahmet Mahmut Ünlü
Yayın Tarihi 2016
Dil Türkçe
Sayfa Sayısı 288
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Şamua
Boyut 13 x 19.5 cm

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Benzer Ürünler

KURBAN RİSÂLESİ

KURBAN RİSÂLESİ

10,00 TL 10,00 TL

Altın Silsile

Altın Silsile

30,00 TL

Son Gezdiğiniz Ürünler

Abdest Risâlesi

Abdest Risâlesi

12,50 TL